Go to Top

Perforación / Punción

Perforámetro de Cartón Corrugado, Equipos Ensayos Resistencia a Perforación de Cartones, Equipo Ensayos de Perforación PET, ISO 3036, SCAN P23, DIN 53.142, TAPPI T-803, ASTM D781, FEFCO 5, UNE 57.076.