Go to Top

Perforación / Punción

Perforámetros de Cartón Ondulado, Equipos Ensayos Resistencia a Perforación de Cartones, ISO 3036, SCAN P23, DIN 53.142, TAPPI T-803, ASTM D781, FEFCO 5, UNE 57.076. Equipo Ensayos de Perforación PET.